/, Νέα/Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων

Ανακοίνωση

Η Ειδική Επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφίων ωφελουμένων, ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης, στην από 20/12/2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μία (1) θέσης για την πράξη: «Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ΚΔ-ΗΦ) ΜΑΧΗΤΕΣ» η οποία υλοποιείται στα πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  “Δυτική Ελλάδα 2014-2020”».

Πίνακας 1. Προσωρινός πίνακας κατάταξη αιτήσεων ωφελούμενων με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ωφελούμενων, δεν αναγράφονται στον πίνακα κατάταξης τα ατομικά τους στοιχεία, αλλά ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης.

Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρου πίνακα εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίηση του ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης και βαθμολόγησης του φορέα έως την Δευτέρα 17/1/2022 και ώρα 15:00μ.μ..

Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο οριστικός πίνακας κατάταξης των ωφελουμένων και επιλαχόντων στην ιστοσελίδα του φορέα: https://www.maxites.gr/.

Η τριμελής Επιτροπή

Διδάχου Βασιλική

Θεοδοσίου Αντώνης

Πανίτσα Χριστίνα

By | 2022-02-23T14:58:15+00:00 12/01/2022|