/, Νέα/Προκήρυξη (1) μιας θέσης Εργοθεραπευτή

Προκήρυξη (1) μιας θέσης Εργοθεραπευτή

Ο Σύλλογος «ΜΑΧΗΤΕΣ» προκηρύσσει μία θέση Εργοθεραπευτή για το πρωινό πρόγραμμα του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας

(ΚΔ-ΗΦ). Οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα

πρέπει να πληρούν τα κάτωθι προσόντα:

  • Πτυχίο Εργοθεραπευτή
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Επιθυμητά Προσόντα:

  • Εμπειρία στην ειδική αγωγή με εξειδίκευση σε άτομα με νοητική αναπηρία
  • Χρήση Η.Υ.

Παρακαλούμε τα βιογραφικά να αποστέλλονται στο email του Συλλόγου info@maxites.gr με τίτλο «Υποβολή βιογραφικού για τη θέση Εργοθεραπευτή-ΚΔ-ΗΦ». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 30η Οκτωβρίου 2022.

By | 2022-10-19T13:51:33+00:00 19/10/2022|