/, Νέα/Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων

Ανακοίνωση

Η Ειδική Επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφίων ωφελουμένων, ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης, στην από 20/12/2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μία (1) θέσης για την πράξη: «Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ΚΔ-ΗΦ) ΜΑΧΗΤΕΣ» η οποία υλοποιείται στα πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Ελλάδα 2014-2020”».

Πίνακας 1. Οριστικός πίνακας κατάταξη αιτήσεων ωφελούμενων με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ωφελούμενων, δεν αναγράφονται στον πίνακα κατάταξης τα ατομικά τους στοιχεία, αλλά ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης.

Ο/η υποψήφιος  ωφελούμενος/η που υπέβαλε την αίτηση  με αριθμό πρωτοκόλλου 91, απέσυρε την αίτηση του. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να γίνει δεκτή  ο/η υποψήφιος  ωφελούμενος/η που υπέβαλε την αίτηση  με αριθμό πρωτοκόλλου 92 ώστε να καλυφθεί η προκηρυχθείσα θέση και αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην τελική ανάρτηση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

Η τριμελής Επιτροπή

Διδάχου Βασιλική

Θεοδοσίου Αντώνης

Πανίτσα Χριστίνα

By | 2022-02-23T15:11:45+00:00 19/01/2022|