/, Νέα/ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η Ειδική Επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφίων ωφελουμένων, ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης, στην από 03/10/2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εφτά (7) θέσης για την πράξη: «Συνέχιση Δράσης – Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ΚΔ-ΗΦ) ΜΑΧΗΤΕΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6001935 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

Πίνακας 1. Οριστικός πίνακας κατάταξη αιτήσεων ωφελούμενων με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ωφελούμενων, δεν αναγράφονται στον πίνακα κατάταξης τα ατομικά τους στοιχεία, αλλά ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης.

Η τριμελής Επιτροπή

Διδάχου Βασιλική

Μπαντζής Θεοκλής

Χριστοπούλου Μάρθα

By | 2023-11-03T11:22:20+00:00 31/10/2023|